username    password

Bela tehnika Klimatizacija Ugostiteljska oprema Saveti O prijavi kvara
O hlađenju O klimama O inverteru Korićenje
Klimatizacija GREE VRF Sistemi Ventilacija  

PRINCIP RADA KONDENZACIJSKOG RASHLADNOG SISTEMA/TOPLOTNE PUMPE
Prirodna pojava da određeni gasovi pri promeni pritiska, menjaju i svoju energetsku (temperaturnu) vrednost - je osnova za izmenu energije i za rad svakog rashladnog sistema ili sistema toplotne pumpe
Činioci rashladnog sistema, složeni po redosledu funkcionisanja su:

  • KOMPRESOR - elektromotor (ili drugi pogon) sa mogućnošću pokretanja protoka gasa u sistemu
  • KONDENZATOR (sistem cevi, strukture i funkcije nalik hladnjaku na automobilu, ili pločastog profila/preseka) – akumulira gas pokrenut iz kompresora, gde se usled pritiska (rada kompresora) povećava i temperatura
  • EKSPANZIONI VENTIL ili KAPILARNA CEV – ventil pomoću dizne (kalibracijom), a kapilara svojim poprečnim presekom i dužinom određuje koliki će se pritisak stvoriti u kondenzatoru (zadržava gas, raste pritisak i temperatura), tj. određuje kada će gas prevazići kritičnu tačku i nastaviti dalje protok ka sledećoj komponenti
  • ISPARIVAČ (sistem cevi, strukture i funkcije nalik hladnjaku na automobilu, ili pločastog profila/preseka) – komponenta koja je ekvivalent kondenzatoru u okviru sistema ali UVEK obrnute funkcije. Nakon prolaska kroz kapilaru (koja dodatno ubrzava gas) pri prelasku u isparivač usled rasterećenja (iz “tesne” kapilare ulazi u “prostranost” isparivača), gas naglo gubi pritisak, čime se i temperatura proporcionalno MENJA – ono što je u KONDENZATORU bilo vruće sada je u ISPARIVAČU hladno!!!
  • Nakon ovoga se gas vraća u kompresor, gde sve kreće ispočetka – i tako sve dok uređaj ne postigne zadatu temperaturu ... i to je hladjenje ... ili grejanje. Zavisi koji deo želimo da koristimo – isparivač ili kondenzator. Idealno je kada se koriste OBA, ali retko izvodljivo.
  • Zapravo je tehnički ispravnije reći u slučaju rashladnog uređaja, da npr. frižider, “oduzima toplotu” okruženju ( iz kućišta uređaja) isparivačem i da “istu tu toplotu” iznosi u spoljni deo sistema, u kondenzator. Ovim se zapravo može zaključiti da gas u okviru postavljenog sistema samo TRANSPORTUJE već postojeću enegiju i sav utrošak energije se pripisuje radu samog kompresora. Time se ujedno objašnjava “fenomen” da uređaj troši 100w a daje efikasnost od npr. 400w
  • Ako se između pozicija 1. i 2. kao i pozicija 4. i 1. postavi ventil, koji bi obrnuo smer kretanja gasa u sistemu (tzv. četvorodelni ventil, koji radi na bazi elektromagneta), dobićemo sledeći redosled funkcija: 1.-4.-3.-2. Ovo će proizvesti da pozicija 4. koja je nekada hladila (unutrašnja jedinica klima uređaja, npr. ) će (pozicioniranjem iza kompresora a pre kapilare) da se zagreva (radi funkciju kondenzatora), a pozicija 2. (spoljašnja jedinica klima uređaja) će da hladi (preuzima funkciju isparivača).
  • Ova tehnička “dopuna” - promena smera protoka gasa rashladnog sistema direktno “proizvodi” dvofunkcijski uređaj, i omogućuje da npr. klima uređaj ili hladi ili greje.
SERVIS

prijava kvara

aparati u domaćinstvu

aparati u ugostiteljstvu

klimatizacija

saveti

 PRODAJA

rezervni delovi

menalux

HoReCa

prateći program

PARTNERSTVA

Electrolux

Tefal Moulinex Krups Rowenta

poslovi u garanciji

poslovi van garancije

O SERVISU

o servisu

galerija

PEPDV obrazac

obrazac za identifikaciju

KONTAKT 

Soća Servis AD, SZTR

Đorđa Zličića 9, 21000 Novi Sad

tel/fax +381 (0)21 444147 

tel/fax +381 (0)21 6339731

email: servis@soca.rs

HomeAppliances&ProfessionalFrigothermSystemService