Montaža klima

Korisnici mogu odabrati da se izvrši montaža klima uređaja koji su sami kupili, zatim preporuku Soća Servisa sa izvođenjem u skladu sa prethodno definisanim potrebama, sve do sistema “ključ u ruke” tj. isporuka opreme sa montažom i puštanje u rad, bez obzira da li je u pitanju klima split sistem, DC Inverter, multi klima sistem (jedna spoljašnja sa više unutrašnih) ili VRF sistem.
Ciljna grupa su korisnici sa potrebom hlađenja vazduha, zahtevom grejanja i hlađenja, ali i zahtevi za kompletan tretman vazduha (grejanje, hlađenje i ventilacija). S obzirom na specifičnosti problema, ali i ekonomski momenat gde je stavka grejanja značajan trošak, pri odabiru (klima uređaj ili klima sistema) se traži visoka efikasnost, mala potrošnja, ekološki pristupačan uređaj po korisnika i okolinu, gde je jednako prioritet i komfor korišcenja (stvaranje prijatnog okruženja, minimalna buka, opcije programiranja, i sl.).
Korisnicima se jednako obezbeđuje praćenje kvaliteta rada, kako u garanciji, tako i kada istekne garantni rok.
Svu tehniku koju nudi, Soća Servis radi isključivo u saradnji sa autorizovanim uvoznicima i distributerima. Za svu opremu je obezbeđena garancija i tehnička podrška, kao i potrebni rezervni delovi i ostali postprodajni program. Sama garancija na opremu je do pet godina, u zavisnosti od projekta, uslova rada, i kako dve strane definišu ugovor o održavanju sistema.

SOĆA SERVIS vas poziva da odaberete KVALITET – ali - DOSTUPAN!!

Godišnji servis klima uređaja - obaveza ili odgovornost?

Koliko je obaveza ka uređajima, tehničko čišćenje i pregled klima uređaja (i ventilacione opreme) – mnogo je veća odgovornost prema pojedincu i svima koji koriste tu opremu u zdravstvenom smislu!
Godišnji servis podrazumeva ćišćenje spoljašnje jedinice (Odstranjivanje mehaničko kao i sredstvima za čišćenje), proveru i dopunu do 15% rashladne tečnosti (preko toga se smatra tehničkom greškom), kao i kontrolu rada uređaja. Ovo pretežno spada u domen tehničke obaveze prema uređaju i opremi, kako bi klima jedinica u svakom trenutku bila spremna da ispuni sve vaše prohteve i potrebe.
Godišnji servis, takođe podrazumeva čišćenje unutrašnje jedinice. To podrazumeva kontrolu tehičke ispravnosti, a najvažnije - uklanjanje nečistoća sa turbine unutrašnje jedinice, zakrilaca i sa saća isparivača, a zatim njihovo pranje gde se koriste ekološka i biorazgradiva sredstva. U pitanju su sredstva na prirodnoj bazi koja se razređuju i peru sa vodom, a ne traže mere predostrožnosti kako za vreme tretmana, tako ni kasnije u korišćenju uređaja. Navedeno sredstvo za čišćenje nije štetno po ljude i ljudsku okolinu, naprotiv, spada u retka sredstva koja čoveku i okolini pomažu, kako tehnički, tako zdravstveno i ekološki!!! Redovnim čišćenjem klime, eliminišete verovatnoću dobijanja legionarske bolesti, ustajala prašine i neprijatan miris, alergeni i drugia sredstava - koja utiču kako na hronično obolele, tako na alergeno osetljive, pa i na zdrave – sve koji su u kontaktu sa klima uređajem.


Zato OBAVEZNO minimalno jednom godišnje nas pozovite, kako bi naš majstor koji je stručan i obučen, sa ekološkim sredstvima koja su biorazgradiva i bezbedna po okolinu, izvršio tehničku kontrolu, ali prvenstveno odstranio SVE elemente koji bi vas zdravstveno ugrozili.