• Početna
  • Servis
  • Oprema za vešeraje i ugostiteljstvo

Oprema za vešeraje i ugostiteljstvo

Bitan segment rada Soća Servisa jeste – oprema za vešeraje i ugostiteljstvo – servis, remont i prodaja opreme.

Oprema za vešeraje

Prvi segment servisiranja u grupaciji profesionalni uređaji, je program opreme za vešeraje. Ona podrazumeva sledeće aparate: mašina za pranje veša, mašina za sušenje veša, valjak za sušenje i peglanje, valjak za peglanje, sto za peglanje i neutralna oprema. Program veš mašina kreće od uređaja kapaciteta 6 kg, za manje hotele i restorane, preko modela čiji je kapacitet od 7 do 120kg (u verzijama niske ili visoke centrifuge, sa više nivoa upravljanja, sve do „žeton sistema“ za samouslužne perionice veša), zaključno sa sistemima vešeraja za bolnice i slične ustanove sa uslovima higijenske barijere (tehnički i prostorno odvojena pripreme prljavog veša, od procesa sušenje i peglanje, kao i isporuka čistog veša), sa kapacitetima od 18 do 180kg. Popravka i održavanje opreme za vešeraje radi se u dogovoru sa korsnicima, kako po pozivu (jednokratna i kratkoročna saradnja) tako i ugovoreni sistem popravki i održavanja gde je tehnička podrška kompletnija (praćenje aparata, upoznavanje sa načinom korišćenja ...), a najpreporučljivije je pratiti opremu celi period eksploatacije (puštanje u rad opreme, održavanje, popravke, remonti, originalni rezervni delovi, kao i potrošni materijal).

Oprema za ugostiteljstvo (gastronomska i HoReCa oprema)

I u ovom segmentu se korisnicima daje mogućnost više načina saradnje: od održavanja i popravke po pozivu (jednokratna saradnja), preko sezonske, sve do dugoročno ugovorene saradnje, gde Soća Servis preuzima obavezu organizacije i dinamke održavanja, i izvođenja neophodnih popravki u ime naručioca. Time se zapravo dolazi do maksimalne efikasnosti tehničke podrše, a sa druge strane korisnik ima maksimalnu efikasnost opreme uz, dugoročno gledano, minimalne troškove. Servis ugostiteljske opreme (HORECA) zahteva posebnu dimenziju profesionalnosti i posvećenosti. Utoliko pre jer se radi o uređajima čiji produkti su u domenu “javne upotrebe”, te utiču na zdravlje i bezbednost mnogo šireg kruga ljudi nego kod kućnih uređaja. U ovom segmentu neophodno je imati ozbiljnost pristupa, i profesionalnost, kako u kvalitetu pružanja usluge, tako u odabiru pratećih materijala, rezervnih delova, sve do protokola i standarda koji se primenjuju u poslu (norma i standard HACCP). U segmentu mašina za pranje suđa i čaša, Soća Servis nudi i održava opremu WINTERHALTER, sa kompletnim pratećim programom sredstava za održavanje i potrošnog materijala(sredstva za pranje, odmekšavanje, čišćenje ..).